Op deze website vindt u meer informatie over het woonproject Meilerkuilen. Ook kunt u zich inschrijven als belangstellende om er te wonen, of zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Heeft u nog vragen of komt u graag met ons in contact? Dan kan dat via het contactformulier.  

Van harte welkom!

 

Ons verhaal

Woonproject Meilerkuilen is een initiatief van de werkgroep Woonwensen Anloo:

een onderdeel van de vereniging Dorpsbelangen Anloo.

Tijdens 'huiskamergesprekken' die met het dorp zijn gevoerd kwam de behoefte

aan nieuwe woningen naar voren. Na een woonwensen enquête is de werkgroep

Woonwensen Anloo opgericht om de woonwensen concreet te maken en te

realiseren. 

De wensen zijn:

  • woningen voor starters

  • woningen voor jonge gezinnen 

  • woningen voor ouderen (levensloopbestendig)

Foto Anloo 002.jpg
 
Foto anloo 007.jpg

De werkgroep bestaat uit vrijwilligers uit het dorp en wordt begeleid door

Luit Hummel van de BOKD en architect Hans van den Broek. De BOKD is een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor een vitaal en leefbaar platteland in Drenthe. Als werkgroep hebben we nauwe samenwerking met de gemeente Aa en Hunze. 

 

Er is in Anloo nog ruimte voor ongeveer 15 kavels.

Daar zijn we zuinig op. Met de werkgroep willen we er graag voor

zorgen dat de nieuwe woningen bijdragen aan een vitaal, toekomstbestendig en duurzaam Anloo. We vinden het belangrijk dat de mensen die er komen wonen bewust kiezen voor het dorp, en het liefst natuurlijk ook - als er kinderen zijn- voor de school: OBS Anloo.

Onze doelstelling

Doelstelling van onze werkgroep is om op het laatste stukje bouwgrond in Anloo, plaatselijk bekend als de Meierkuilen of Raatakkers 2 een bouwplan te ontwikkelen waarin het volgende centraal staat:

  • Levensloopbestendige woningen voor ouderen uit het dorp Anloo zodat ouderen in hun dorp kunnen blijven wonen en om daardoor woonruimte te creëren voor jonge gezinnen met kinderen in de bestaande woningvoorraad;

 

  • Starterswoningen om daardoor te bevorderen dat jongeren de kans krijgen in Anloo te blijven;

 

  • Woningen geschikt voor jonge gezinnen om daardoor de leefbaarheid van het dorp  en de toekomstbestendigheid van de OBS Anloo te vergroten.

 

De woningen moeten energiebewust gerealiseerd worden, bij voorkeur als nul-op-de-meter. Afhankelijk van de vast te stellen behoefte wordt gedacht aan huurwoningen zowel als koopwoningen en met een nadruk op betaalbare woningen.

 

Onze uitgangspunten

Wonen voor jong en oud

Gelukkig gezin met huisdieren

Van de ongeveer 15 kavels willen we er zeven voor starters en ouderen uit Anloo,  en 8 voor jonge gezinnen, met woningen van verschillende prijsklassen, met de nadruk op betaalbaarheid.

Passend bij het dorp

Anloo 2.jpg

We zorgen dat de woningen passen bij de uitstraling van Anloo. We willen graag dat de nieuwe bewoners zich welkom en verbonden voelen met het dorp.

 Duurzaam voor mens en natuur

buurttuin.jpg

De nieuwe woningen zijn minimaal energieneutraal. Er kan gekozen worden voor een gezamenlijke tuin en /of ruimte: een mooie ontmoetingsplek!