top of page

Op deze website vindt u meer informatie over het woonproject Meilerkuilen. Ook kunt u zich inschrijven als belangstellende om er te wonen, of zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Heeft u nog vragen of komt u graag met ons in contact? Dan kan dat via het contactformulier.  

Van harte welkom!

Ons verhaal

Ons verhaal

CPO Anloo is een initiatief van de werkgroep Woonwensen Anloo:

een onderdeel van de vereniging Dorpsbelangen Anloo.

Tijdens 'huiskamergesprekken' die met het dorp zijn gevoerd kwam de behoefte

aan nieuwe woningen naar voren. Na een woonwensen enquête is de werkgroep

Woonwensen Anloo opgericht om de woonwensen concreet te maken en te

realiseren. Inmiddels is het project overgedragen van Dorpsbelangen Anloo naar procesbegeleiders van de Provincie Drenthe.

De wensen zijn:

  • woningen voor starters

  • woningen voor jonge gezinnen 

  • woningen voor ouderen (levensloopbestendig)

Er is in Anloo nog ruimte voor ongeveer 16 kavels.

Daar zijn we zuinig op. Met de CPO Anloo willen we er graag voor

zorgen dat de nieuwe woningen bijdragen aan een vitaal, toekomstbestendig en duurzaam Anloo. We vinden het belangrijk dat de mensen die er komen wonen bewust kiezen voor het dorp, en het liefst natuurlijk ook - als er kinderen zijn- voor de school: OBS Anloo.

Onze doelstelling

Onze uitgangspunten

Doelstelling van CPO Anloo is om op het laatste stukje bouwgrond in Anloo, plaatselijk bekend als Raatakkers 2 een bouwplan te ontwikkelen waarin het volgende centraal staat:

  • Levensloopbestendige woningen voor ouderen uit het dorp Anloo zodat ouderen in hun dorp kunnen blijven wonen en om daardoor woonruimte te creëren voor jonge gezinnen met kinderen in de bestaande woningvoorraad;

 

  • Starterswoningen om daardoor te bevorderen dat jongeren de kans krijgen in Anloo te blijven;

 

  • Woningen geschikt voor jonge gezinnen om daardoor de leefbaarheid van het dorp  en de toekomstbestendigheid van de OBS Anloo te vergroten.

 

De woningen moeten energiebewust gerealiseerd worden, bij voorkeur als nul-op-de-meter met een nadruk op betaalbare woningen. 

Er is aandacht voor het gezamenlijke, omzien naar elkaar, naoberschap.

Onze uitgangspunten

Wonen voor jong en oud

Passend bij het dorp

 Duurzaam voor mens en natuur

Onze doelstelling

Van de ongeveer 16 kavels willen we er 6 voor starters, 5 levensloopbestendig voor ouderen uit Anloo,  en 5 voor jonge gezinnen, met woningen van verschillende prijsklassen, met de nadruk op betaalbaarheid.

We zorgen dat de woningen passen bij de uitstraling van Anloo. We willen graag dat de nieuwe bewoners zich welkom en verbonden voelen met het dorp.

De nieuwe woningen zijn minimaal energieneutraal. Er kan gekozen worden voor een gezamenlijke tuin en /of ruimte: een mooie ontmoetingsplek!

bottom of page