DE WONINGEN

 

Meilerkuilen als geheel

De locatie waar de plannen gerealiseerd worden is bij de Raatakkers (tussen Raatakkers en de ijsbaan, zie gele omlijning). Onze voorlopige naam voor de plannen is ‘Meilerkuilen’. Hans Elerie -historisch geograaf uit Anloo- vertelt dat bij de aanleg van de Raatakkers bij archeologisch onderzoek houtskoolmeiers gevonden. Dit zijn kleine brandkuilen voor de houtskoolwinning ten behoeve van de ijzerproductie. De meilerkuilen dateren van de late ijzertijd/ Romeinse tijd (1e en 2e eeuw) en de vroege middeleeuwen (8e en 9e eeuw).

Het stedenbouwkundige plan ziet u links. Rechts ziet u de locatie van Meilerkuilen. Daaronder kunt u de omgeving verkennen met Google Maps.

stedenbouwkundige uitwerking juli 2020.p
lokatie woonwensen Anloo.png
 

Het plan Meilerkuilen wordt in twee fasen ontwikkeld:

 

FASE I: het rijtje woningen aan de kopse kant, voor starters en ouderen:
Dit bestaat uit een rijtje van een 7-tal of 8-tal woningen voor starters en ouderen. Betaalbaarheid staat hierbij centraal, maar ook het omzien naar elkaar en het eventueel gezamenlijk regelen van zorg en andere voorzieningen. 

FASE II: Hierbij gaat het om het realiseren van vier 2-onder-1-kap huizen (dus acht woningen), voor ouderen uit Anloo en jonge gezinnen. Het plan wordt zodanig opgesteld dat het aantrekkelijk is voor het veilig en met plezier leven en wonen voor 'jong en belegen'.​ Ook bij deze woningen staat betaalbaarheid voorop, maar is er meer prijsvariatie mogelijk. Ouderen uit Anloo en mensen met de intentie om hun kinderen naar de OBS Anloo naar school te laten gaan hebben voorrang. 

 

 

 

FASE I: het rijtje woningen voor starters en ouderen

200430 het nieuwe armhuis.jpeg

Omdat hier gedacht wordt aan een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), waarbij de toekomstige gebruikers een ruime inspraak hebben in de indeling zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • Het zijn woningen met “0 op de meter”

  • De woning is levensloopbestendig

  • De ouderenwoning heeft een aangepaste badkamer en de slaapkamer op de begane grond

  • De ouderenwoningen zijn drempelvrij en rolstoeltoegankelijk.

  • De verdeling tussen starterswoningen en ouderenwoningen wordt aan de hand van de belangstelling bepaald

  • Ook betaalbare koop of niet commerciële huur wordt aan de hand van de belangstellend bepaald. We zetten ons als werkgroep in ook huurwoningen te realiseren, maar kunnen niet garanderen dat dit lukt.

Foto anloo 010.jpg
Anloo foto 005.jpg

Plattegronden Fase I

Voor het rijtje woningen voor starters en ouderen (Fase I) heeft onze architect, Hans van den Broek, verschillende woontypes geschetst. Deze zijn gebaseerd op de uitgangspunten en doelstellingen van de werkgroep en de wensen van belangstellenden tot nu toe. Hier vindt u de tekeningen. In dit stadium kunnen we nog tot op zekere hoogte variëren met de verdeling van de woontypes en de plattegronden. In de processtap Planontwikkeling worden de keuzes definitief.

De woningen hebben een bebouwd oppervlak van 52,2 m2, een vloeroppervlak (BVO) van 76,8 meter.

De woningen met een verdieping hebben een inhoud van 295 m3. De woningen met een enkele woonlaag 109 m3.

 

Voor starters:

Voor starters hebben we drie typen (SA, SB, SC) met een boven- en benedenverdieping. Klik hier ->

voor de tekeningen.

We hebben 1 type (SD) met een enkele woonlaag: een loft. Klik hier ->

voor de tekening.

Voor ouderen:

Voor ouderen hebben we levensloop-bestendige woningen. Twee typen (BA en BB) hebben een beneden- en bovenverdieping.

Klik hier ->           voor de tekening. 

Één type ouderenwoning heeft alleen een benedenverdieping. Klik hier -> 

voor de tekening.

Het rijtje woningen als geheel:

Klik hier ->           voor de mogelijke invulling van het rijtje als geheel.

 

Fase II: de 2-onder-1-kap woningen:

voor ouderen uit Anloo en jonge gezinnen

 

Bij deze woningen is het uitgangspunt vier-kamer gezinswoningen. Niet uitgesloten wordt dat hier zelfbouwers hun eigen woning realiseren. Dit is afhankelijk van de behoefte.  Omdat ook hier gedacht wordt aan een CPO, waarbij de toekomstige gebruikers een ruime inspraak hebben in de indeling zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • Het zijn woningen met “0 op de meter”

  • De woning is levensloopbestendig

  • De woningen zijn drempelvrij en rolstoeltoegankelijk.

  • Ook betaalbare koop of niet commerciële huur wordt aan de hand van de belangstelling bepaald. De werkgroep zet zich in huurwoningen te realiseren, maar kan niet garanderen dat het lukt.

foto%20anloo%20004_edited.jpg
 

Gezamenlijk

 
Foto 009 anloo.jpg

 

De insteek van Meilerkuilen is ook aandacht voor het gezamenlijke.

Hierbij denken we aan gezamenlijk groen of bijvoorbeeld een gezamenlijke ruimte waar iets kan worden georganiseerd.

 

Ook het samen regelen van voorzieningen wordt onderzocht: bijvoorbeeld zorgvoorzieningen of gedeeld gereedschap.

 

In de bouwfase kan er worden gedacht aan een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO): het gezamenlijk inhuren van een architect en aannemer. Dit maakt de bouw goedkoper.