top of page

HET PROCES

Overzicht

Het plan is om woningen te bouwen voor specifieke doelgroepen: starters uit Anloo, ouderen die in Anloo willen blijven wonen en jonge gezinnen. Dit kan gerealiseerd worden door de collectieve aanschaf van de kavels. Hiervoor wordt een vereniging opgericht.

Deze vereniging treedt op als opdrachtgever voor de aanschaf van de grond, de uitwerking van de plannen en het bouwen van de woningen. De vereniging contracteert één procesbegeleider, één architect en één bouwer. Dit levert een kostenbesparing op en draagt bij aan de betaalbaarheid van de woningen.

De vereniging is ook het eerste aanspreekpunt voor externe partijen zoals de gemeente, financiers en eventuele subsidieverstrekkers.

De toekomstige bewoners dienen zich aan te sluiten bij de vereniging en denken -binnen kaders- mee in de ontwikkeling van de plannen. Door het betrekken van de toekomstige bewoners vanaf het begin wordt er gewerkt aan groepsvorming en sociale samenhang in de buurt. Afspraken kunnen gemaakt worden over het beheer van de gemeenschappelijke gronden en andere praktische zaken.

De rechtsvorm ontwikkelt hiervoor een eigen huishoudelijk reglement, waarin de spelregels en de toewijzingscriteria worden vastgelegd. 

Het proces van het vormen van een CPO tot en met de oplevering van de woningen wordt begeleid door een procesbegeleider vanuit de Provincie Drenthe. De verwachting is dat rond september 2022 de CPO Anloo wordt opgericht.

bottom of page